Item account not registered or doesn't have a view.php file.

4 Comments

  1. Hur känner ni för att bedriva träningar nu när smittan ökar här? Jag har mailat kommunen och frågat vad som händer med vår bokning om nu Region Halland och Folkhälsomyndigheten inför striktare restriktioner för Halland.

Leave a Reply